ORTAQ TÜRK LEKSİKASINDA QIPÇAQ MƏNŞƏLİ SÖZLƏR VƏ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ AREALLARI

  • Language And  Literature

  • 978-605-7695-39-0