RİSK YÖNETİM UYGULAMALARININ ENDÜSTRİ İŞLETMELERİNİN SERMAYE YAPILARI

  • Social Humanities And Administrative Sciences

  • 978-605-7695-99-4