SAĞLIK KURUMLARINDAKİ YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE YÖNETİMSEL İKNA SÜRE

  • Social Humanities And Administrative Sciences

  • 978-605-7510-58-7