YÖNETİM & İNOVASYON (Sosyo- Ekonomik & Sosyo-Kültürel Gelişmeler)

  • Social Humanities And Administrative Sciences

  • 978-605-7695-80-2